Blog

Dôležité informácie na dlani

Striebro v akejkoľvek forme, ako napríklad šperky, mince alebo tehličky, by malo byť spolu so zlatom v každej rodine. V takom množstve, aby ste v prípade krízy alebo akýchkoľvek problémov dokázali prežiť dostatočne dlhý čas alebo sa znova postaviť na nohy. Ale prečo zrovna aj striebro a čo to vlastne je?

 

Striebro je chemický prvok, ktorý má značku Ag. Je ušľachtilý mäkký, stály a veľmi kujný kov bielej farby. Vyznačuje sa najlepšou elektrickou a tepelnou vodivosťou zo všetkých známych kovov. V zemskej kôre sa striebro vyskytuje vzácne. V prírode sa striebro obyčajne vyskytuje v zlúčeninách, prípadne aj ako čistý kov. Skoro vždy je striebro prímesou v rýdzom prírodnom zlate.

O striebre sa hovorí ako o mladšom súrodencovi zlata. Po zlate je striebro najstarším známym ušľachtilým drahým kovom používaným človekom už od staroveku. Niektoré zdroje dokonca uvádzajú, že sa využíva dlhšie ako zlato. Striebro sa v súčasnosti pomaly stáva vzácnejším drahým kovom ako zlato. Hlavným dôvodom je spotreba vyťaženého striebra i spotreba zásob striebra. Striebro je so svojimi viac ako 10 000 možnosťami využitia pre človeka hneď po rope doposiaľ druhou najužitočnejšou komoditou v histórii. Vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam sa striebro využíva priamo vo všetkých odvetviach priemyslu. 

Väčšina z nás nosí bežne striebro priamo na tele v podobe amalgámových plomb. Počítač, tablet alebo telefón, ktorý práve používate na čítanie tohto článku, tiež obsahuje striebro. Striebro sa využíva aj pri výrobe automobilov. V chemickom priemysle sa používa ako koloidné striebro. Denne vidíme striebro v zrkadle a optických médiách. Množstvo veci dennej potreby obsahujú striebro, aby ich mohli využívať miliardy ľudí.

Kovové striebro i jeho zlúčeniny sú základným prvkom vysoko účinných miniatúrnych elektrických článkov (batérií), používaných v moderných náramkových hodinkách a mnohých ďalších malých elektrických spotrebičoch. V organickej syntetickej chémii sú striebro a jeho zlúčeniny využívané ako katalyzátory niektorých oxidačných reakcií.

Zlúčeniny striebra sú základom celého priemyselného odvetvia - fotografického priemyslu, ktoré sa zaoberá výrobou produktov pre získavanie fotografií a filmov. Priemyselná výroba fotovoltaických článkov a celých solárnych elektrární.

Striebro je bezpečné a účinné antibiotikum a má antibakteriálne účinky. Do roku 1800 sa teda rozšírilo povedomie o účinnosti striebra pri liečbe kožných vredov, zlomenín a hnisajúcich rán rovnako ako o výhodnosti skladovať kvapaliny v nádobách s prímesou striebra.

V mnohých štátoch sveta je bežné sporiť aj do fyzického striebra. V súčasnosti je fyzické držanie striebra na investičné účely najviac rozšírené v USA, na Strednom východe a v niektorých ázijských krajinách. V Európe sú potom na popredných miestach severské štáty.

Striebro je v roku 2022 dlhodobo podhodnotené a vzhľadom na jeho využitie v priemysle, ktoré neustále narastá, sa očakáva nárast jeho hodnoty násobne rýchlejší ako u zlata. Špekulatívne teda môžeme striebro okrem poistky alebo ako uchovávateľa majetku brať aj ako významnú investíciu, ktorej hodnota takmer s istotou jedného dňa začne rýchlo rásť.